RaceRunners

Na twee testmaanden20160924clubdag168 is de proef om te zien of er sprake kan zijn van een samenwerking tussen ARV Achilles en een groep van vijf Racerunners eind augustus 2016 geëvalueerd. Samen kwamen initiator Dick de Kort (coördinator trimgroepen), penningmeester Sjaak Dorsman en fysiotherapeut Ruud Touw tot de eensluidende conclusie dat vanaf 1 september 2016 de Racerunners een nieuwe trainingsgroep wordt bij Achilles. In de twee maanden dat een handvol jongvolwassenen in een rolstoel telkens op donderdag tussen 20:00 en 21:00 uur stukjes tot vele ronden op de atletiekbaan met behulp van racerunners aflegden, zag Ruud zowel het uithoudingsvermogen als de mobiliteit van de deelnemers toenemen. Het sociale aspect is van ook van groot belang, omdat door een prettige en ontspannen sfeer in een (trainings-) omgeving de onderlinge verhoudingen en contacten binnen, maar ook buiten de groep prima zijn en steeds beter worden.

Al met al een positief resultaat waarbij ook de vele publiciteit (Bode, Stadsblad Breda, Ginnikenkrant, stadsomroep Breda, Sociale media) zowel intern naar de groep als ook naar onze vereniging een positieve uitstraling heeft.

Wat is een RaceRunner?
Een RaceRunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. De RaceRunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. De RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren.

20160630RaceRunners-WouterdeKortDoelgroep Achilles RaceRunners
Ruud wil zich in eerste instantie richten op de doelgroep “jongvolwassenen in een rolstoel” omdat dit een groep is die de aandacht mist die ze als kind veel hebben gehad. Er wordt minder bewogen en ook de sociale contacten vallen weg. Op de langere termijn wil hij zich daarnaast ook op kinderen gaan richt (kleine driewielers).

Financieel
Rotary, NSGK en RGF hebben fondsen beschikbaar gesteld om racerunners aan te schaffen. Inmiddels zijn er twee gekocht en er is nog ruimte voor nieuwe aankopen. RaceRunner Wouter de Kort heeft de toezegging gehad van de gemeente Etten-Leur voor een bijdrage in een eigen RaceRunner. En ook Karin is bezig met de gemeente Breda. Met een spontane sponsoractie heeft Runnersworld Breda alle deelnemers een paar sportschoenen geschonken.

Afspraken
De deelnemers kunnen zich met ingang van 1 september 2016 aanmelden als lid van Achilles, de contributie is € 25,45 per kwartaal (1x trainen per week).

20180507Berging RacerunnersOpslag racerunners
Om de driewielfietsen te stallen is in 2018 een garagebox uit Standdaarbuiten aangeschaft en verbouwd tot opslag voor de RaceRunners. Op zaterdag 30 juni 2018 is deze opslag feestelijk officieel in gebruik genomen. Voor de foto’s van deze nieuwe voorziening, klik hier.

Trainingsuitbreiding
Uitbreiding naar een extra avond (dinsdag) is een optie voor de langere termijn – tot nu toe worden de RaceRunners slechts één avond per week gebruikt. Na de zomervakantie 2018 wordt gestart met het proberen te werven van nieuwe deelnemers. Tijdens de ClubDag op 24 september is onder meer een race van 1.000 meter georganiseerd, waaraan ook enkele RaceRunners meededen. De eerste wegwedstrijd waaraan RaceRunners meededen was de Marathon Brabant, daardoor kregen enkelen de smaak te pakken en in 2018 werd er vaker aan wegraces meegedaan. Zoals aan de 10 van ’t Aogje.

NSGK RaceRunning Cup: kampioenschap in snelst groeiende sport
Op 3 juni 2018 konden alle RaceRunning-atleten van Nederland hun krachten meten in de NSGK RaceRunning Cup. RaceRunning is een nieuwe vorm van atletiek voor mensen die niet goed kunnen rennen of lopen. Het is de snelst groeiende sport van Nederland voor mensen met een handicap. Dat meldt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Meer informatie over RaceRunning vind je op de internetsite. Op Facebook is ook een accunt Race Runner.

RaceRunners internationaal
Ook in het buitenland wordt RaceRunning steeds populairder, kijk voor alle landen waar aan RaceRunning wordt gedaan op www.racerunning.org