Contributie

 

Contributietabel ARV Achilles per 1 januari 2018
Groepen/Activiteiten Achilles contributie

kwartaal

Bondscontributie

jaar

Wedstrijdlicentie

jaar

Mini- Pupillen 25,45 14,85 n.v.t.
Jeugd-en G-Recreanten (*) 25,45 14,85 -15,65 -16,95 n.v.t.
Pupillen (**) 37,65 14,85   8,05
Junioren (**) 40,70 15,65 14,30
(*)  Bedrag bondscontributie is afhankelijk van leeftijd

(**) Bij de pupillen en junioren maakt het inschrijfgeld voor wedstrijden deel uit van de contributie

Senioren en Masters 32,55 16,95 22,85
Trim 32,55 16,95 n.v.t.
Nordic Walking 32,55 16,95 n.v.t.
Kangoo Jump (*) 32,55 14,85 – 15,65 – 16,95 n.v.t.
ELdias 25,45 16,95 n.v.t.
Wandel 25,45 16,95 n.v.t.
Racerunners 25,45 16,95 n.v.t.
(*)  Bedrag bondscontributie is afhankelijk van leeftijd
Zaalsporten:
Nagalm 32,55 16,95 n.v.t.
Bodygym 32,55 16,95 n.v.t.
QI Gong 32,55 16,95 n.v.t.
Vanaf 3e gezinslid 17,50 afhankelijk leeftijd en categorie
Langdurig afwezig (wegens blessure of ziekte – naar verwachting meer dan 3 maanden)   8,50 afhankelijk leeftijd en categorie
Licentielid (jaarbedrag) 25,00 afhankelijk leeftijd en categorie
Donateurlid (jaarbedrag) 25,00 n.v.t. n.v.t.
Inschrijfgeld (eenmalig) 12,50 n.v.t. n.v.t.
Opmerkingen:
1. Leden die aan meerdere activiteiten deelnemen betalen € 5,00 extra per kwartaal.
2. Vrijwilligersbijdrage (indien van toepassing) bedraagt € 35,00 per jaar. Leden jonger dan 16 jaar en ouder dan 70 jaar zijn hiervoor vrijgesteld.  Vrijwilligersbeleid, klik hier.
3. Opzegging als lid dient minimaal één maand voor het kwartaaleinde schriftelijk of via de website te worden doorgegeven.
4. De bondscontributie van de Atletiekunie is verplicht voor elk lid en wordt in het eerste kwartaal gefactureerd samen met de eventuele wedstrijdlicentie.

Informatie of vragen over contributie/lidmaatschap: mail naar ledenadministratie@arvachilles.nl