Trainingstijden

I.v.m. de Privicaywetgeving (AVG) staat er achter de naam van de trainer/trainster geen telefoonnummer, maar het emailadres van de coördinator van het desbetreffende onderdeel. De namen van de coördinatoren staan op de organisatie-pagina van deze website.