Organisatie

ARV Achilles is een vereniging waarbij veel leden naast een financiële bijdrage ook tijd en energie steken in allerlei werkzaamheden.
Op deze pagina staan de vrijwilligers die je direct kan benaderen.
Het algemene telefoonnummer is 076 5021076. Dat is van het clubgebouw. Er kan alleen worden opgenomen wanneer er iemand
(bar-vrijwilliger) aanwezig is.

BESTUUR
Voorzitter Jan van Praat (e-mail) Profiel
Penningmeester Sjaak Dorsman (e-mail) Profiel
Secretaris vacature (e-mail)
Algemeen bestuurslid Toos van Vlijmen (e-mail) Profiel
Technisch bestuurslid vacature (e-mail)
COÖRDINATOREN (deelnemers aan het platformoverleg)
Atletiek/Specialisatie Hans de Bruijn (e-mail)
Communicatie Dick Ringelberg (e-mail)
Diensten vacant (e-mail)
Gym-Wandel-NordicWalking Gerry Buckens (e-mail)
Jeugd Tjeerd Mijzen (e-mail)
Leden-administratie Adrie Vrolijk (e-mail)
Lopersgroep Jan Muller (e-mail)
Trimgroepen Dick de Kort (e-mail)
Vrijwilligersadministratie Anneke Vrolijk (e-mail)
WOC Ferdinand van Hooydonk (e-mail)
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Cross Sjak Nouws (e-mail)
Baan (club-)wedstrijden Nicole Verhoeven (e-mail)
Baan (thuis-)wedstrijden Johan Hack (e-mail)
Uitwedstrijden pupillen en junioren Wilco Verwijmeren (e-mail)
OVERIGE
Clubkleding Adrianne van der Sanden (e-mail)
Jeugdkamp Commissie Frits van Dijkman (e-mail)
Jurycoördinator Ine Hondeveld (e-mail)
Kantinezaken Cees van Meer (e-mail)
Conny Arnouts
Leden-administratie Adrie Vrolijk
Ineke Mekes
(e-mail)
Redactie Clubblad-Nieuwsbrief-Website Marloes Nijland (e-mail)
Dick Ringelberg
Sponsor Commissie Rien Verhoeven (e-mail)
Vertrouwenscontactspersoon Anita van Dorst (e-mail)
Website technisch Dick Ringelberg (e-mail)
© bijgewerkt 16-10-2019