Achilles kamp 2019 Gezelligheid kent geen tijd!

11 tot en met 13 oktober 2019 is het weer zover! Achilles Kamp 2019!

(inschrijving open t/m 23 september 2019)

- Naam- Achternaam- Adres + huisnummer- Postcode- Woonplaats- Geboortedatum- Jongen/Meisje- e-mail adres ouder/verzorger- e-mail adres ouder/verzorger 2- e-mail adres atleet- Telefoonnummer (waar ouders/verzorgers tijdens het kamp op te bereiken zijn)- 2e Telefoonnummer- Bankrekening nummer (IBAN)- Categorie


- Opmerkingen: o.a. bijzonderheden of medicijngebruik

AKKOORD INSCHRIJVING EN MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij de uitdrukkelijke machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar op het online aanmeldformulier ingevulde bankrekening af te schrijven de verschuldigde inschrijfkosten voor het Achilleskamp ten bedrage van € 50,- per persoon. *Let op: Bij inschrijving gaan wij uit van deelname aan kamp.

Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via automatische incasso.

captcha
Neem bovenstaande code over voor bevestiging (en dat je geen robot bent).